Gebruikte Terminologie

Op deze website worden de asindelingen van de locomotieven vermeld volgens de Duitse standaard. Deze standaard is door de UIC opgevolgd en wordt door vele Europese spoorwegen gebruikt.

De codes geven de volgorde van de assen weer (van voor naar achter gezien).

Afkorting: Betekenis:
A: 1 Aangedreven as
B: 2 Aangedreven assen
C: 3 Aangedreven assen
D: 4 Aangedreven assen
E: 5 Aangedreven assen
1': 1 loopas voor de aangedreven as(sen)
'1: 1 Loopas achter de aangedreven as(sen)

Naast de aanduiding van asindeling wordt volgens Duitse standaard en hiermee ook de UIC nog een aantal (stoom) technische eigenschappen weergegeven:

Afkorting: Betekenis:
n: Nassdampf ( niet voorzien van oververhitter )
h: Heissdampf ( voorzien van oververhitter )
fl: Feuerlose
2: 2 Cilinders
V: Verbund ( compound systeem )
T: Tender locomotief
'2'2' Locomotief voorzien van losse tender bestaande uit 2 draaistellen met ieder 2 assen
'3 Locomotief voorzien van losse tender betstaande uit 3 assen

La Meuse hanteerde in haar afleveringslijst de zogenaamde Whyte typering, Hierbij wordt in minimaal drie groepen het aantal aangedreven wielen en niet-aangedreven wielen vermeld, waarbij de middelste groep de aangedreven wielen bevat, aangevuld met een "T" wanneer het een tenderlocomotief betrof.

Voorbeeld: UIC: La Meuse aanduiding

DN2T:

( 4 aangedreven assen, niet voorzien van oververhitter, 2 cilinders, uitgevoerd als tenderlocomotief )

0-8-0T

2'C'1H4V 2'2':

( 2 loop assen, 3 aangedreven assen, 1 loopas, voorzien van oververhitter, 4 cillinders, werkend volgens compoundsysteem - 2 hogedruk en 2 lage druk cilinders -, uitgevoerd als locomotief met lossen tender, voorzien van 2 draaistellen met ieder 2 assen )

4-6-2

Daarnaast kende La Meuse een eigen typering om haar modellen mee aan te duiden. Het betreft hier eigen ontwerpen uit de  fabriekscatalogus, dus niet de modellen die in opdracht van andere ( spoorweg maatschappijen ) zijn gefabriceerd. Dit bestond uit de asindeling + het eigen dienstvaardig gewicht van de locomotief, voorafgaand aan de letter combinatie LAM, wat aangeeft dat het een eigen ontwerp is.

Voorbeeld: UIC: La Meuse afleverlijst aanduiding:

DN2T

( 4 aangedreven assen, niet voorzien van oververhitter, 2 cilinders, uitgevoerd als tenderlocomotief )

0-8-0T | LAM55T 

( 4 aangedreven assen, tenderlocomotief, eigen ontwerp, totaal eigen dienstvaardig gewicht 55 ton )

1'Dh4v`3

( 1 loopas, 4 aangedreven assen, voorzien van oververhitter, 4 cilinders werkend volgens compoundsysteem, losse tender bestaande uit 3 assen )

2-8-0|PLM74T

( 1 loopas, 4 aangedreven assen, ontwerp voor de PLM, eigen dienstvaardig gewicht - zonder tender - 74 ton )